Aktualności

Rokowania na sprzedaż działek

 

                                                      

Trzcianka, dnia 6 listopada 2023 r.

 

 

 

 

 

Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o

 

ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka

 

 

 

zaprasza do rokowań na sprzedaż działek nr 755, 756 i 757 o łącznej powierzchni 8726 m²  przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Trzciance.

 

Dla nieruchomości gruntowych nr geodezyjny 755, 756 i 757 Sąd Rejonowy w Trzciance prowadzi księgę wieczystą nr PO1T/00023463/7.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej została wydana Decyzja Burmistrza Trzcianki     z dnia 25 kwietnia 2023 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie     do trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

 

Dla nieruchomości w dniu 13 grudniu 2022 r. zostało przez ENEA Operator wydane zapewnienie dostawy energii elektrycznej.

 

Dla nieruchomości Zakład Inżynierii Komunalnej w Trzciance w dniu 28 grudnia 2022 r. wydał warunki techniczne budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

Na sprzedaż działek nr 755. 756 i 757 zostały ogłoszone następujące przetargi:

 

I przetarg    12 czerwca 2023 r.         909.000,00 zł + VAT

 

II przetarg   30 czerwca 2023 r.        – 790.000,00 zł + VAT

 

III przetarg  28 lipca 2023 r.             – 650.000,00 zł + VAT

 

IV przetarg  1 września 2023 r.        – 499.000,00 zł + VAT

 

V przetarg   6 października 2023 r.  – 399.000,00 zł + VAT

 

Przetargi zakończone wynikiem negatywnym.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 606 904 502

 

 

 

 

 

Prezes Trzcianeckiego TBS

 

Mariusz Kukuś

 

 

Załączniki:

 

1.    Decyzja o warunkach zabudowy

 

2.    Sprostowanie omyłki

 

3.    Warunki ZIK

 

4.    Warunki ENEA

 

5.    Zaświadczenie Burmistrza Trzcianki