Aktualności

Wolny lokal

Podaję do wiadomości informację o wolnym lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Trzcianeckiego TBS.


1. Lokal mieszkalny zlokalizowany jest przy ul. Mickiewicza 31 w Trzciance;
2. Powierzchnia użytkowa lokalu 60,14 m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka);
3. Miesięczny czynsz na dzień ogłoszenia 1082,52 zł + media
4. Wpłata kaucji i partycypacji ok. 78 200,00 zł
5. Objęcie lokalu możliwe od dnia 01.08.2023 r.
Osoby ubiegające się o przydział lokalu proszone są o złożenie wniosku w siedzibie TTBS przy ul. Żeromskiego 15(I piętro).
Warunkiem jest brak własności lokalu w Gminie Trzcianka.
Wniosek dostępny na stronie www.ttbs-trzcianka.pl w zakładce "DRUKI DO POBRANIA" lub siedzibie TTBS.
Osoba do kontaktu:


Agnieszka Kina
tel. 533-327-013