ORGANY SPÓŁKI

Zarząd:

Mariusz Kukuś - prezes zarządu

Rada Nadzorcza:

Przemysław Szymański - przewodniczący rady
Iwona Moraczyńska - Lilleeng - członek rady
Michał Birula - członek rady