ORGANY SPÓŁKI

Zarząd:

Mariusz Kukuś - prezes zarządu

Rada Nadzorcza:

Artur Powchowicz - przewodniczący rady
Przemysław Szymański - członek rady
Wojciech Barczak - członek rady