Aktualności

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania Finansowe za 2021 i 2022 rok

 

Link do dokumentów:

 

Sprawozdanie finansowe 2021

Sprawozdanie finansowe 2022

 

Obwieszczenie

Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego informuje, że wystąpiło o ustalenie warunków zabudowy w formie budownictwa jednorodzinnego dla działek 755, 756 i 757 położonych przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Trzciance.

Mieszkanie za remont

 

Mieszkanie za remont

 

 

 

Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. organizuje kolejną edycję programu ,,Mieszkanie za remont’’. Program umożliwia wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Trzcianka w zamian
za wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt remontu tego lokalu.

 

 

 

Wniosek o zakwalifikowanie do wykonania remontu mogą składać osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 

- znajdują się na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego,

 

- zadeklarują wykonanie robót remontowo-budowlanych na swój koszt i ryzyko, bez prawa zwrotu lub rozliczenia poniesionych nakładów,

 

- osiągnęły określony dochód, tj. w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

 

1) 350 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 6 233,36 zł;

 

2) 250 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 4 452,40 zł.

 

 

 

Zainteresowane osoby powinny złożyć wniosek o zakwalifikowanie do wykonania remontu w terminie do dnia 26.04.2024 r. poprzez dostarczenie formularza do siedziby Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Żeromskiego 15, 64-980 Trzcianka, piętro I, pokój nr 15).

 

 

 

Terminy oględzin lokali znajdują się w załączniku ,,Wykaz lokali przeznaczonych do remontu na koszt przyszłego najemcy na dzień 4 kwietnia 2024 r.’’

 

 

 

Załączniki :

 

- Podstawowe informacje o programie ,,Mieszkanie za remont’’

 

- Wykaz lokali przeznaczonych do remontu na koszt przyszłego najemcy na dzień 4 kwietnia 2024 r.

 

- Wniosek o zakwalifikowanie do wykonania remontu lokalu

 

Protokół konkursu

 

Trzcianka, dnia 28.03.2024 r.

 

 (oryginał protokołu do pobrania)

 

PROTOKÓŁ

 

 

 

konkursu w formie rozeznania rynku na wykonanie zamówień publicznych

 

o wartości kwoty od 15.000 zł netto do 130.000 zł netto w okresie od 01.04.2024 r.

 

do 31.03.2025 r..

 

 

 

1. Przedmiot zamówienia: wysokość stawki roboczogodziny dla robót remontowych

 

2. Postępowanie w trybie rozeznania rynku wszczęto (zamieszczono na stronie internetowej

 

Zamawiającego) w dniu 26.02.2024 r.

 

3. O zamieszczeniu ogłoszenia o konkursie zawiadomiono następujących Wykonawców:

 

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

 

a) PIL – INVEST Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

b) Usługi Budowlane Zdzisław Kasprzyk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

c) Zakład Budowlano – Remontowy Tomasz Wojciechowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

d) CEGLOVE Łukasz Wieczorek e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

e) Usługi Dekarsko - Blacharskie Mariusz Grzelak Szydłowo, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

f) Usługi Dekarsko - Budowlane Tomasz Wypchło, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

g) Usługi Dekarsko - Blacharskie Przemysław Nuszczyński, p.nuszczyńTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

h) Zakład Usług Wielobranżowych FOLDACH Andrzej Wędzina, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

i) Zakład Usług Wielobranżowych Roboty Ogólnobudowlane

 

Artur Stankiewicz, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

 

j) SPIN-PIL – Justyna Blicharz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

k) Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "JKS" Jan Szajuk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

l) Elektro-Instal Krzysztof Szajuk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

m) Electrify Usługi Elektryczne Patryk Długi e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

n) Zakład Elektro-Instalacyjny Krzysztof Stocki

 

Strona 1 z 6

 

ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE

 

o) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SISKO” Jarosław Kołodziejczyk,

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

p) Instalacje Andrzej Kraiński, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

q) PPHU Technologie Grzewcze i sanitarne, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

r) Zakład Instalacji Sanitarnych Franciszek Michałek e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

s) Wod-Man Usługi Ogólnobudowlane Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

4. Powołano komisję w składzie:

 

1) Anna Kołodziejczyk - przewodnicząca

 

2) Agnieszka Kina - członek

 

3) Magdalena Szymczak - członek

 

Strona 2 z 6

 

5. W terminie do dnia 22.03.2024 r. do godz. 10:00, złożono poniższe oferty:

 

a) dla grupy robót ogólnobudowlanych:

 

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy

 

stawka

 

roboczogodziny

 

netto

 

1 PIL - INVEST SP. Z O.O 52,36 zł

 

2 CEGLOVE Łukasz Wieczorek ul. Wspólna 3, 64-980

 

Trzcianka 52,78 zł

 

3 USŁUGI DEKARSKO –

 

BLACHARSKIE Mariusz Grzelak

 

Os. Nowa Zawada, ul.

 

Wiosenna 15, 64-930

 

Szydłowo

 

54,74 zł

 

4 PONBUD CONSTRUKTIONS

 

Michał Poniatowski

 

ul. Rzeczna 6, 64-980

 

Trzcianka 54,74 zł

 

5 Usługi Dekarsko- Blacharskie

 

Przemysław Nuszczyński

 

ul. Jakuba Dryi 24, 64-930

 

Skrzatusz 56,38 zł

 

6 Usługi Budowlane Zdzisław Kasprzyk ul. Żeromskiego 14

 

64-980 Trzcianka 61,35 zł

 

b) dla grupy robót instalacji sanitarnych:

 

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy

 

stawka

 

roboczogodziny

 

netto

 

1 Instalacje Andrzej Kraiński os. Słowackiego 32/3

 

64-980 Trzcianka 51,05 zł

 

2 WOD – MAN

 

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

 

ul. Wybickiego 17,

 

64 – 920 Piła

 

(71,40 zł)*

 

54,74 zł

 

3 SISKO Przedsiębiorstwo Handlowo-

 

Usługowe Jarosław Kołodziejczyk

 

ul. Sikorskiego 75,

 

64-980 Trzcianka 57,67 zł

 

4 Usługi Budowlane

 

Zdzisław Kasprzyk

 

ul. Żeromskiego 14

 

64-980 Trzcianka 61,35 zł

 

5 Zakład Instalacji Sanitarnych

 

Franciszek Michałek

 

ul. Żeromskiego 14

 

64-980 Trzcianka

 

(81,60 zł)*

 

62,56 zł

 

c) dla grupy robót instalacji elektrycznych:

 

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy

 

stawka

 

roboczogodziny

 

netto

 

1. SPIN Dorota Blicharz al. Wojska Polskiego 44,

 

64 – 920 Piła

 

(52,56)*

 

51,62 zł

 

* błędnie wyliczona w ofercie stawka roboczogodziny netto, poniżej wpisano prawidłowo wyliczoną stawkę

 

bazując na zaoferowanych składnikach: R, Kp i Z(R+Kp)

 

Strona 3 z 6

 

6. Wynik konkursu:

 

a) dla grupy robót ogólnobudowlanych:

 

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy

 

stawka

 

roboczogodziny

 

netto

 

1 PIL - INVEST SP. Z O.O ul. Wybickiego 17

 

64 – 920 Piła 52,36 zł

 

2 CEGLOVE Łukasz Wieczorek ul. Wspólna 3, 64-980

 

Trzcianka 52,78 zł

 

3 USŁUGI DEKARSKO –

 

BLACHARSKIE Mariusz Grzelak

 

Os. Nowa Zawada, ul.

 

Wiosenna 15, 64-930

 

Szydłowo

 

54,74 zł

 

4 PONBUD CONSTRUKTIONS

 

Michał Poniatowski

 

ul. Rzeczna 6, 64-980

 

Trzcianka 54,74 zł

 

5 Usługi Dekarsko- Blacharskie

 

Przemysław Nuszczyński

 

ul. Jakuba Dryi 24, 64-930

 

Skrzatusz 56,38 zł

 

6 Usługi Budowlane Zdzisław Kasprzyk ul. Żeromskiego 14

 

64-980 Trzcianka 61,35 zł

 

b) dla grupy robót instalacji sanitarnych:

 

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy

 

stawka

 

roboczogodziny

 

netto

 

1 Instalacje Andrzej Kraiński os. Słowackiego 32/3

 

64-980 Trzcianka 51,05 zł

 

2 WOD – MAN

 

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

 

ul. Wybickiego 17,

 

64 – 920 Piła

 

(71,40 zł)*

 

54,74 zł

 

3 SISKO Przedsiębiorstwo Handlowo-

 

Usługowe Jarosław Kołodziejczyk

 

ul. Sikorskiego 75,

 

64-980 Trzcianka 57,67 zł

 

4 Usługi Budowlane

 

Zdzisław Kasprzyk

 

ul. Żeromskiego 14

 

64-980 Trzcianka 61,35 zł

 

5 Zakład Instalacji Sanitarnych

 

Franciszek Michałek

 

ul. Żeromskiego 14

 

64-980 Trzcianka

 

(81,60 zł)*

 

62,56 zł

 

c) dla grupy robót instalacji elektrycznych:

 

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy

 

stawka

 

roboczogodziny

 

netto

 

1. SPIN Dorota Blicharz al. Wojska Polskiego 44,

 

64 – 920 Piła

 

(52,56 zł)*

 

51,62 zł

 

Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w konkursie spełnili warunki udziału.

 

Oferty zostały poszeregowany w kolejności od najniższej stawki roboczogodziny netto

 

do najwyższej:* błędnie wyliczona w ofercie stawka roboczogodziny netto, poniżej wpisano prawidłowo

 

wyliczoną stawkę bazując na zaoferowanych składnikach: R, Kp i Z(R+Kp)

 

Prace remontowe zlecane będą sukcesywnie według bieżących potrzeb i rozliczane

 

kosztorysem powykonawczym sporządzonym metodą kalkulacji szczegółowej

 

przez wybranego Wykonawcę w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych według stawek

 

przedstawionych w ofercie. Przed rozpoczęciem zadania każdorazowo będzie uzgadniany

 

Strona 4 z 6

 

zakres i wstępny koszt zlecenia oraz termin realizacji. Roboty wykonywane będą z materiałów

 

dostarczonych przez Wykonawcę (wartość materiałów zgodny z ceną zakupu).

 

7. Zestawienie ofert w kolejności od najniższej stawki roboczogodziny do najwyższej:

 

a) dla grupy robót ogólnobudowlanych:

 

PIL-INVEST (pierwszy wybór)

 

Stawka roboczogodziny (R) 28,00 zł

 

Koszty pośrednie (Kp) 70 %

 

Zysk (Z(R+Kp)) 10 %

 

Razem stawka roboczogodziny netto wynosi 52,36zł

 

CEGLOVE Łukasz Wieczorek (drugi wybór)

 

Stawka roboczogodziny (R) 27,00 zł

 

Koszty pośrednie (Kp) 70 %

 

Zysk (Z(R+Kp)) 15 %

 

Razem stawka roboczogodziny netto wynosi 52,78 zł

 

Usługi Dekarsko – Blacharskie Mariusz Grzelak (trzeci wybór)

 

Stawka roboczogodziny (R) 28,00 zł

 

Koszty pośrednie (Kp) 70 %

 

Zysk (Z(R+Kp)) 15 %

 

Razem stawka roboczogodziny netto wynosi 54,74zł

 

PONBUD CONSTRUCIONS Michał Poniatowski

 

Stawka roboczogodziny (R) 28,00 zł

 

Koszty pośrednie (Kp) 70 %

 

Zysk (Z(R+Kp)) 15 %

 

Razem stawka roboczogodziny netto wynosi 54,74 zł

 

Usługi Dekarsko – Blacharskie Przemysław Nuszczyński

 

Stawka roboczogodziny (R) 30,15 zł

 

Koszty pośrednie (Kp) 70 %

 

Zysk (Z(R+Kp)) 10 %

 

Razem stawka roboczogodziny netto wynosi 56,38 zł

 

Usługi Budowlane Zdzisław Kasprzyk

 

Stawka roboczogodziny (R) 32,81 zł

 

Koszty pośrednie (Kp) 70 %

 

Zysk (Z(R+Kp)) 10 %

 

Razem stawka roboczogodziny netto wynosi 61,35 zł

 

Strona 5 z 6

 

b) dla grupy robót instalacji sanitarnych:

 

Instalacje Andrzej Kraiński (pierwszy wybór)

 

Stawka roboczogodziny (R) 26,00 zł

 

Koszty pośrednie (Kp) 65 %

 

Zysk (Z(R+Kp)) 19 %

 

Razem stawka roboczogodziny netto wynosi 51,05 zł

 

WOD-MAN Usługi Ogólnobudowlane Mirosław płotka (drugi wybór)

 

Stawka roboczogodziny (R) 28,00 zł

 

Koszty pośrednie (Kp) 70 %

 

Zysk (Z(R+Kp)) 15 %

 

Razem stawka roboczogodziny netto wynosi (71,40 zł)*54,74 zł

 

SISKO Jarosław Kołodziejczyk (trzeci wybór)

 

Stawka roboczogodziny (R) 29,50 zł

 

Koszty pośrednie (Kp) 70 %

 

Zysk (Z(R+Kp)) 15 %

 

Razem stawka roboczogodziny netto wynosi 57,67 zł

 

Usługi Budowlane Zdzisław Kasprzyk

 

Stawka roboczogodziny (R) 32,81 zł

 

Koszty pośrednie (Kp) 70 %

 

Zysk (Z(R+Kp)) 10 %

 

Razem stawka roboczogodziny netto wynosi 61,35 zł

 

ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH Franciszek Michałek

 

Stawka roboczogodziny (R) 32,00 zł

 

Koszty pośrednie (Kp) 70 %

 

Zysk (Z(R+Kp)) 15 %

 

Razem stawka roboczogodziny netto wynosi (81,60 zł)*62,56 zł

 

c) dla grupy robót instalacji elektrycznych:

 

SPIN Dorota Blicharz (pierwszy wybór)

 

Stawka roboczogodziny (R) 28,10 zł

 

Koszty pośrednie (Kp) 67 %

 

Zysk (Z(R+Kp)) 10 %

 

Razem stawka roboczogodziny netto wynosi (52,56 zł)*51,62 zł

 

8. Załącznikami do protokołu są:

 

1) ogłoszenie o konkursie;

 

2) oferty wykonawców.

 

9. Prace komisji zakończyły się w dniu 28.03.2024 r.

 

Strona 6 z 6

 

Podkategorie